Мэдрэх зай

12м

Мэдрэх өнцөг

Р90°

Хөдөлгөөн мэдрэх

Улаан гэрэл

Ажиллах температур

-20°С-+60°С

Хэрэглэх гүйдэл

9mA-12mA

Ашиглах хэм

100с500с

Хэрэглэх хүчдэл

9-16VDC

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON