Мэдрэх зай

12м

Мэдрэх өндөг

900 5

Ажиллах температур

-200 - +600С

Хэрэглэх гүйдэл

9mA-12mA
Хэрэглэх хүчдэл 9-16VDC

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON