Үзүүлэлт:
YR2-13 маркын хаяглагддаг утаа мэдрэгч
Addressable Photoelectric Smoke Detector
Харьцангуй чийгшил: 95% -иас бага
Одоогийн мониторинг: 450A / DC24V
Ажиллах чадал: DC16V ~ 30V
Орчны температур: 0 ℃ ~ 50 ℃

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON