Галаас урьдчилан сэргийлэх дохиоллын хонхнууд

Галын дохиоллын хонх гэдэг нь галын хүлээн авагчийн станц дээр хянагддаг тоног төхөөрөмж бөгөөд галын ослоос болж сэрэмжлүүлэг сонсогддог.

Гал гарсан үед гал илрүүлэгч дохиоллын систем нь анхааруулга өгөхөөр төлөвлөгдсөн бөгөөд галыг хяналтнаас гарахаас өмнө гал унтраахад шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авахад зориулагдсан.

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON