Мэдрэх талбай

20м2

Ашиглах хэм

-100С-+500С

Photoelectric

Мэдрэх

2,3 дах зэрэглэл
Time 0.5~1.5 mSec

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON