Төхөөрөмжийн онцлог:

Гал унтраах: хий, аэрозол, нунтаг, 12 V буюу 24 V хангамж хүчдэлтэй

1 Байгууллага 5, 8, орон нутгийн гал унтраах бүс.

Төхөөрөмж MAGISTRATOR хяналтан дор 240 унтраах нутагт зохион байгуулах.

Өргөтгөсөн ажиллагаа:

- Дэлгэцийн функц нь нэмэлт гарын.

- Баригдсан буухиа модулиуд,

- Түлхүүрүүдийн алсын блок;

- Алсын блок буухиа;

- Алсын залгагч нэгж мониторингийн станц протокол Ademco Холбоо барих ID дохио дамжуулах.

Харилцаа холбооны өөр нэг суваг (радио, Ethernet) дээр өгөгдлийг интерфэйсүүдийн хөрвүүлэх дэмжих.

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON