Галын хяналтын шугам сүлжээнд галын дохио илрэх үед тухайн дохио илэрсэн бүс, цэгийн тухай мэдээллийг дэлгэц дээр гаргана. Хэрэглэгч тухайн бүсийг идэвхигүй болгох, дуут дохиог түр хаах, бүсийг хяналтын горимд шилжүүлж идэвхижүүлэх зэрэг үйлдлийг хийж гүйцэтгэх зориулалттай.

  • Нунтаг, ус цацах зориулалттай галын дохиолол систем зогсоох арга хэмжээ авах боломжтой.

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON