Мэдрэх температур 57С
Стандарт EN54
Ажиллах температур -10С-+50С
Хэрэглэх хүчдэл 9-35VDC
Хэрэглэх гүйдэл 55mkA

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON