Галаас урьдчилан сэргийлэх дохиоллын хонхнууд

Гал гарсан үед гал илрүүлэгч дохиоллын систем нь анхааруулга өгөхөөр төлөвлөгдсөн бөгөөд галыг хяналтнаас гарахаас өмнө гал унтраахад шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авахад зориулагдсан. Манай галын дохиоллын систем нь гар ажиллагаатай дохиолол өгөх цэгүүдтэй бөгөөд түүний шилийг хагалсанаар систэм ажиллана.

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON