DK-11 - Дотоод дан хянагч. Хандалтын код, код тоо - 4.

Аюулгүй хянагч DK-26 код нь самбарын гадна талд.

хяналтын нэгж аюулгүй байдлыг өндөр түвшинд баталгаажуулдаг бөгөөд дотор нь холбогдсон байна.

59 хэрэглэгчдэд зориулсан стандарт гэж хянагч. хяналтад орох, гарах хяналттай хангах зохион байгуулалт, хоёр хавтан код Дани 26SS болон Дани 26KK холбогдсон байж болно бол.

хавтан битүүмжилсэн бөгөөд гадны хүчин зүйлээс бүрэн хамгаалагдсан. Үйлдлийн температур -30 ° C - +70 ° С

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON