Бид харилцагч танд дараах төрлийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Үйлчилгээний төрөл

- Телефоны утасны гадна холболтын ажил,

- КаТВ, интернэтийн дотоод монтаж угсралт,

- Дотоод радио холбооны станцын угсралт суурилуулалт,

- Холбооны зураг төсөв,

- Шилэн кабелийн үйлчилгээ суурилуулалт,

- VPN, online сүлжээ байгуулах, шилэн кабелийн түрээс,

- Барилгын дотор гэрэлтүүлэг,

- Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх дохиоллын системийн угсралт,

- Гал унтраах тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт,

- Их Хар Сүлд -

Бүтээгдэхүүн, Үйлчилгээ

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON