Дотоод сүлжээний холболт угсралт суурьлуулалт

Үйлчилгээний төрлүүд

Барилгын цахилгааны монтаж угсралт

Цахилгааны суурилуулалтын зураг төсөл

Телехяналтын системийн монтаж

Аудио видео домофоны суурьлуулалт

Галын дохиолол угсралт

Хамгаалалтын дохиолол суурьлуулалт

Объектыг зайнаас хянах систем угсралт

Утасгүй хяналтын системийн суурьлуулалт

Цаг бүртгэл суурьлуулалт

Нэвтрэх систем суурьлуулалт

Дугаарлалтын систем

Дотуур холбооны хувиарлалт болон холболт үйлчилгээ

Техникийн зөвлөлгөө /үнэгүй төлбөргүй/

- Их Хар Сүлд -

Бүтээгдэхүүн, Үйлчилгээ

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON