Тус компани 2011 оноос БНТУ-н Интернэшнл бодигуард академийн Монгол дахь төлөөлөгчөөр томилогдсон ба IBA- сургалтын хөтөлбөрөөр суралцагсдыг бэлтгэх, БНТУ-д давтан ахисан шатны сургалтад хамааруулан, мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг хариуцан явуулж байна.

Бид суралцагсдыг / дотоод сургалтын төвд/ IBA- академийн хөтөлбөрөөр 70 % хувийг үлдсэн 30 % хувьд дотоод хичээлийн хөтөлбөрөөр элссэн суралцагсдыг 100 хувийн үзүүлэлттэй төгсгөн бэлтгэж байна.

Хичээлийн хөтөлбөр

Аюулгүй байдал шадар хамгаалалтын сургалт

1. Хууль эрх зүйн сургалт

2. Аюулгүй байдлын шинжээч үнэлгээчний сургалт

3. Аюулгүй байдлын ажилтан бэлтгэх сургалт

4. Мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалт

Шадар хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалт

1. Вип хамгаалалт зохион байгуулах тактик ажиллагааны сургалт

2. Ил ба далд хамгаалалт зохион байгуулалт тактик ажиллагааны сургалт

3. Жолооч хамгаалагч бэлтгэх сургалт

4. Буудлага техник өгөгдөхүүний сургалт

5. Эмнэлэгийн анхан шатны тусламжийн сургалт

6. Эрэн хайх аврах ажиллагааны сургалт

7. Албаны тусгай бэлтгэлийн сургалт

8. Ээлж ба нэгжийн дарга бэлтгэх сургалт

- Их Хар Сүлд -

Бүтээгдэхүүн, Үйлчилгээ

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON