ЖПС-н төхөөрөмжийн товч танилцуулга

GPS-ийн төхөөрөмжийг ашигланаар хэргэлэгч та интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөр тээврийн хэрэгслийн бодит хугацаа байршил, түлшний зарцуулалтын мэдээллийг авах бүрэн боломжтой.

GPS-ийн төхөөрөмжийн давуу тал нь

Замын хуудас дээр бичигдэх бүх мэдээлэл автоматаар бодогдож гардаг.

Бодит хугацаанд тухайн тээврийн хэрэгслийн байршлын мэдээлэл, түлшний зарцуулалтыг шууд хянах боломжтой.

- Их Хар Сүлд -

Бүтээгдэхүүн, Үйлчилгээ

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON