Энэхүү хяналтын системийг авто зогсоолын үйл ажиллагаа эрхлэдэг байгууллага болон гаднах зогсоол нь хүрэлцээ муутай албан газар аж ахуй нэгжүүд хэргэлэх нь нэн тохиромжтой юм.

Давуу тал нь

Зогсоолд тавигдсан нэвтэрсэн авто тээврийн хэрэгслүүдийн мэдээлэлийг бүрэн авч хяналт тавих боломжтой.

- Их Хар Сүлд -

Бүтээгдэхүүн, Үйлчилгээ

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON