Тус компани цахилгааны шугам сүлжээ, угсралт суурилуулалтын дараах төрлийн үйлчилгээг явуулж байна.

Үйлчилгээний төрлүүд

 • Барилгын цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг ба тоног төхөөрөмжийн угсралт,
 • Холбоо дохиолол, компьютерийн сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт,
 • Гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын систем,
 • Картаар нэвтрэх системийн угсралт, худалдаа,
 • Аудио болон видео төхөөрөмжийн худалдаа ба угсралтын ажил,
 • Телехяналтын системийн төхөөрөмжийн худалдаа ба угсралтын ажил,
 • Цахилгаан ба холбооны тоног төхөөрөмж, монтажийн хэрэгсэл ба кабелийн худалдаа,
 • Барилгын цахилгааны монтаж,
 • Цахилгааны суурилуулалтын зураг төсөл,
 • Дотуур холбооны хувиарлалт болон холболт үйлчилгээ,
 • Тог тэнцвэржүүлэгч болон тог баригчийн суурилуулалт тохиргоо,
 • Техникийн тусламж зөвлөлгөө өгөх /үнэ төлбөргүй/

- Их Хар Сүлд -

Бүтээгдэхүүн, Үйлчилгээ

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON