Цаг бүртгэлийн систем,

Хурууны хээ болон карт хосолсон. Нүүр царайны хэлбэрээр цаг бүртгэх таны албан байгууллагын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмж, хяналт, аюулгүй байдлыг cайжруулахад нэн тохиромжой юм. Хэрэглэгч таньд хурууны хээ таних цаг бүртгэлийн системийнхээ давуу талыг танилцуулж байна. Энэхүү төхөөрөмж нь 1000-1500 хэрэглэгчийн хурууны хээ болон нэвтрэх код гэсэн горимуудаар ажилчдын цаг бүртгэлийг боловсруулан гаргах 50 цагийн бүсийг дэмждэг 50-10 бүлэг үүсгэн нууцлалын өндөр төвшинд хэт улаан туяаны камерын системтэй. Харанхуйд ч дүрсээ таних чадвартай ажилладагаараа давуу талтай.

Цаг бүртгэлийн системийн хэрэглээ, ач холбогдол
Цаг бүртгэлийн систем ашигласанаар цагийн тооцоо хийх, цалин бодох үйл ажиллагаа нилээд хэмжээгээр хөнгөвчлөгдөх бөгөөд ажилтнуудаа бодитоор үнэлэх боломж бүрдэнэ.

Гарах үр дүн
Ажилчдын ирц бүртгэл цаг ашиглалт дээр тавих хяналт хялбар болно.
Байгууллагын хөдөлмөрийн бүтээмж,үр ашиг сайжирна.

- Их Хар Сүлд -

Бүтээгдэхүүн, Үйлчилгээ

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON