Хэрэглэгч таны ажиллаж, амьдарч байгаа орчин, амь нас, эрүүл мэндийн эрх, эрх чөлөө, гэр бүлийн тань амгалан байдал, хувийн болон бизнесийн, аюулгүй байдал,мэдээллийн нууц хадгалалт учирж болзошгүй гэмт халдлага, гамшиг ослын хор уршгийг арилгах урьдчилан сэргийлэх хамгаалах үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд бид хүргэнэ.

Одоогоор манай компани нь аюулгүй байдал, шадар , гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээг нийт 150 гаруй аж ахуй нэгжүүдэд хүргэхдээ харуул , хувийн хамгаалалтын 290 алба хаагчийн бие бүрэлдэхүүнтэй хамгаалалтын үйлчилгээг хүргэж байна.

Харъяа алба хэлтэс

Аюулгүй байдал мэдээлэл дүн шинжилгээний алба

Гэрээт харуул хамгаалалт алба

Шадар хамгаалалтын удирдлагын төв

Харуул хамгаалалт үйлчилгээний төрөл

 • Ачаа тээш, мөнгөн тэмдэгт, үнэт зүйлсийн тээвэрлэлт хамгаалалт
 • Банк санхүүгийн байгууллагын хамгаалалт
 • Зочид буудал, амралтын газрын хамгаалалт
 • Худалдааны төв, супер маркетын хамгаалалт
 • Үйлдвэрийн байгууламж, агуулахын хамгаалалт
 • Хувийн эзэмшил, эдлэн газрын хамгаалалт
 • Кино театр, үзвэр үйлчилгээний хамгаалалт
 • Эмнэлэг болон бялдаржуулах клубын хамгаалалт
 • Их дээд болон бусад сургуулийн хамгаалалт
 • Зогсоол, цэцэрлэг, хүрээлэнгийн хамгаалалт
 • Уул уурхайн /mining/ хамгаалалт

  Үйл ажиллагааны онцлог, давуу тал

Тус компани хууль тогтоомжийг чандлан сахих, хэрэглэгч хамгаалуулагчтай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хангах зарчмуудыг үйл ажиллагаандаа чанд мөрддөж ажилладаг.

Хамгаалалтад авагдсан объектуудыг бүсчилэн хувааж, шуурхай бүлгийн хамгаалалтанд давхар хамруулсанаар хамгаалалт аюулгүй байдлын үйлчилгээний түргэн шуурхай, найдвартай байдлыг хангаж чадсан.

Техник хэргэслийн давуу тал

Олон улсад чанараар баталгаажсан нэр хүнд бүхий хамгаалалтын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг компаниудын албан ёсны дистрибютер /борлуулагч/

Монголын зах зээлд шинээр нэвтэрсэн нийлүүлэгдэж буй харуул хамгаалалтын ажилтаны нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл хамгаалах хэрэгсэл төхөөрөмжүүдийг шууд үйлдвэрээс нь оруулж ирж хангалт хийн борлуулдаг.

Дотоодын ажилчдын хяналтыг IP камер, Авто машины GPS хяналтын систем зэрэг дэвшилтэд технологид суурилсан төхөөрөмжүүдээр хяналт тависнаар нийт ажилчид, алба хаагчдын ажлыг хариуцлага сайжирсан.

Харуул Хувийн хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчид холбоо дохиолол болон бусад галт зэвсэг тусгай хэрэгсэл, хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангагдсан.

Орчин үеийн шинэ дэвшилтэд технологийг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдийн гар дээр шууд хүргэдгээрээ бидний давуу тал оршдог.

- Их Хар Сүлд -

Бүтээгдэхүүн, Үйлчилгээ

© 2016-2018 ИХ ХАР СҮЛД

Вэб хөгжүүлсэн WEBTON